Wieczór z Krzyckim 2010 – koncert jazzowy

11 września 2010 r., godz. 16.00


Część I

1. In laudem musicae (Pochwała muzyki) – sł. A. Krzycki, muz. A. Gref, wykonanie chór żeński Cantilena.
2. Wprowadzenie: Andrzej Krzycki dyplomata – dr Leszek Barszcz.
3. Wiersze polityczne Krzyckiego w wykonaniu laureatki Turnieju Recytatorskiego Poezji Staropolskiej im. A. Krzyckiego.
4. Polityka Jagiellonów z perspektywy politologa – prelekcja prof. Wawrzyńca Konarskiego.
5. Wiersze polityczne Krzyckiego w wykonaniu laureatki Turnieju Recytatorskiego Poezji Staropolskiej im. A. Krzyckiego.
6. Polska polityka zagraniczna okresu transformacji wobec polityki zagranicznej ostatnich Jagiellonów: kontynuacja czy  nowa jakość? – rozmowa z ambasadorem Grzegorzem Dziemidowiczem.

przerwa na kawę

7. Polityka samorządowa jako element polityki zagranicznej państwa: szanse i zagrożenia – dyskusja panelowa (moderatorzy: ambasador Grzegorz Dziemidowicz i prof. Wawrzyniec Konarski; uczestnicy dyskusji – przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz partii politycznych).

Część II

Jazz i polityka: granice niezależności
Maciek Fortuna i jego przyjaciele – koncert jazzowy