Wieczór z Krzyckim 2012 „Andrzej Krzycki i lekarze”

Protektorów lekarzy i nauki było wielu. Do najznakomitszych należeli: arcybiskup Andrzej Krzycki, Piotr Kmita, Jan Tarnowski, Albert Gastold, książę Mikołaj Radziwiłł. (Jerzy Christian Arnold).

zaproszenie_AndrzejKrzycki i lekarze