Inskrypcja nagrobna

REVERENDO IN CHRISTO PATRI D. ANDREAE CRICIO, ARCHIEPISCOPO GNESNENSI, INCOMPARABILI VIRO, DE RELIGIONE ATQUE REPUBLICA BENE MERITO, MULTISQUE NATURAE ET INGENII DOTIBUS INSIGNITER PRAEDITO, POSTREMUM HOC PIETATIS MANUS, AB AMICIS, CHARISSIMAM ILLIUS MEMORIAM RETINENTIBUS POSITUM. MORITUR ANNO DOMINI 1537, AETATIS SUAE LIIII.

Umiłowanemu w Chrystusie Ojcu, Panu Andrzejowi Krzyckiemu Arcybiskupowi Gnieźnieńskiemu. Niezrównanemu mężowi, o wielkich zasługach dla Religii i Rzeczpospolitej oraz licznych zaletach charakteru i umysłu, obdarzonemu znakomitymi przymiotami, ostatniej to ostoi pobożności, od Przyjaciół zachowujących urząd owego w najłaskawszej pamięci. Zmarły Roku Pańskiego 1537, w wieku 54 lat.

tłumaczenie B. Leszkowicz-Barszcz i L. Barszcz

Przewielebnemu w Chrystusie Ojcu Andrzejowi Krzyckiemu Arcybiskupowi Gnieźnieńskiemu etc.  nieporównanemu mężowi, w kościele i Rzeczypospolitej wielce zasłużonemu, wielu darami przyrodzenia i losu niegdyś obdarzonemu, ten kamień grobowy przyjaciele na pamiątkę miłej dla nich osoby położyli. Umarł 1537. roku, w 57 wieku swojego.

tłumaczenie: Stanisław Bużeński, Żywoty arcybiskupów gnieźnieńskich